Pierwsza Pomoc Psychologiczna w kryzysie-kim jest Konsultant Kryzysowy?

  Określenie „kryzys” kojarzy się z bardzo trudną sytuacją, z której trudno jest znaleźć wyjście. Kryzys gospodarczy, kryzys polityczny, kryzys w związku… Często towarzyszy temu przekonanie, że nie mamy na niego wpływu, że zależy od bliżej nieokreślonych czynników. Jednak tak nie jest, szczególnie gdy kryzys dotyczy obszarów z naszego życia. 

Czym jest kryzys psychologiczny?

Dobra informacja jest taka, że Kryzys to reakcja zdrowego człowieka (normalnie dobrze funkcjonującego). Jest zjawiskiem uniwersalnym, naturalnie wpisanym w tok i etapy ludzkiego życia, bez względu na płeć, status społeczny, doświadczenie, wykształcenie itp. Mniej budującą informacją jest fakt, że nic nie jest w stanie ochronić nas przed kryzysem.

Kryzys czasowo zmienia nasze funkcjonowanie, wybija z naturalnego toku życia. Zazwyczaj wiąże się z wydarzeniem krytycznym (zewnętrznym), które z subiektywnego punktu widzenia przerasta możliwości danej osoby, by sobie z nim poradziła.

Zaistnienie samego wydarzenia, nie przesądza o kryzysie. Natomiast subiektywna ocena, nasze doświadczenie i sposób podejścia do tego wydarzenia, wpływa na nasz stan psychofizyczny.

Jest kilka rodzajów kryzysów, które mogą występować samodzielnie lub łączyć się ze sobą. każda nagła, niespodziewana zmiana w naszym życiu może wywołać kryzys. Kryzys zmienia funkcjonowanie człowieka w sferze behawioralno-poznawczo-afektywnej. (Zachowanie, postrzeganie, emocje). Kryzys ma swoja dynamikę i jest osadzony w czasie. 

Celem Pierwszej Pomocy Psychologicznej  w kryzysie jest wprowadzenie osoby doświadczającej kryzysu na ścieżkę powrotu do normalnego funkcjonowania.

  Właśnie takie zadnie ma Konsultant Kryzysowy:

 • wpierać,
 • wysłuchać,
 • wyjaśnić etymologię kryzysu,
 • pomóc w znalezieniu zasobów do przejścia okresu kryzysowego,
 • a przede wszystkim zapobiec i przeciwdziałać przekształceniu się kryzysu w pogorszenie kondycji psychofizycznej osoby doświadczającej kryzysu.

Docelowo pomoc psychologiczna w kryzysie udzielana przez konsultanta kryzysowego lub dalej przez coacha kryzysowego, pozwala na powrót do normalnego życia, wzmocnienie psychiki, uodpornienie na drobne niepowodzenia, rozwój osobisty i większą dojrzałość.

Pamiętajcie, że kryzys:

 • jest naturalną reakcją zdrowego organizmu na nagłe wydarzenie,
 • to chwilowe zaburzenie funkcjonowania,
 • nie jest trwałą chorobą,
 • nie wymaga leczenia farmakologicznego,
 • jest osadzony w czasie- przy wsparciu minie,
 • niesie ze sobą potencjał rozwojowy. 

Najważniejsze:

Daj sobie pomóc. Nie bądź sam w kryzysie.

 

"Sukces zależy od gotowości na zmianę, odwagi w jej wprowadzaniu i konsekwencji w realizacji"

Autor: Grażyna Myczkowska