Pomoc psychologiczna w kryzysie, połączona z rozwojem osobistym

   Kryzysy zdarzają się zarówno w życiu osobistym jak i w biznesie. Aż 70% osób zgłasza­jących się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, osobistym lub biznesowym. Do pracy z nimi potrzebna jest unikalna wiedza i kompetencje, które pozwolą nie tylko na wyjście z kryzysu, ale także wykorzystanie go do rozwoju osobistego i biznesowego. Stosowany jest do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie.

   Nazwa wzięła się z połączenia w proces dwóch modelów pracy. Pierwszy, ma źródło w interwencji kryzysowej, drugi w metodzie coachingowej.

Ważne: coaching kryzysowy, to NIE jest pomoc osobie w kryzysie metodami coachingowymi.

   Praca metodami czysto coachingowymi, jest nieskuteczna (a bywa nawet szkodliwa) w przypadku osób w kryzysie, ponieważ są one pozbawione dostępu do swoich zasobów. Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko wspieranie klienta w wyjściu z kryzysu, ale również umożliwianie mu wykorzystania potencjału rozwojowego kryzysu.

   Połączenie obu metod daje możliwość pracy z Klientami nie tylko nad tym, by z kryzysem sobie poradzili, ale również nad tym, by wykorzystali kryzys do własnego rozwoju i wzmocnili swoją wewnętrzną siłę. 

   Wchodząc w interakcję z osobą w kryzysie, uwzględniam to, że ona czuje się i funkcjonuje inaczej, niż wtedy gdy jest w normie psychologicznej.

   Zastosowanie odpowiednich metod i strategii pracy umożliwia klientowi stopniowe wracanie do równowagi, czyli do stanu funkcjonowania sprzed kryzysu. Odzyskuje tym samym, pełny dostęp do swoich zasobów. W tym momencie proces pracy płynnie zaczyna przechodzić w drugą fazę. Jest nią praca metodami coachingowymi. Dlatego praca metodami coachingowymi jest możliwa i staje się skuteczna dopiero wtedy, gdy pozwala na to stan klienta. Efekty jakie w jej wyniku można uzyskać z klientem są warte wysiłku. Uruchamia ona bowiem zupełnie nowe spojrzenie na doświadczenie kryzysowe, pozwalając na czerpanie siły z kryzysu. To, co stanowiło trudność nie do zniesienia, zaczyna stawać się trampoliną do rozwoju i wzrostu dla klienta. *

Sesje coachingowe mogą odbywać się podczas osobistych spotkań, jak również przy wykorzystaniu telefonu lub dowolnego komunikatora. Pierwsza konsultacja BEZPŁATNA

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg.

* na podstawie www.coachingkryzysowy.pl