Rekrutacja pracowników jest jednym z najbardziej istotnych procesów HR. Składa się na to kilka czynników: presja czasu i ograniczony budżet, oczekiwanie, że zatrudniona osoba posiada nie tylko odpowiednią wiedzą w danej branży, ma kompetencje miękkie i odpowiednia postawę oraz wartości by wpasować się do kultury organizacyjnej firmy. Dzisiaj pracodawcy na całym świecie najbardziej cenią sobie właśnie postawę, ponieważ praca nad nią to długotrwały proces, który nie zawsze kończy się sukcesem, pomimo szkoleń czy procesów rozwojowych. Rekrutacja pracowników może być wewnętrzna lub zewnętrzna. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna składa się z kilku etapów:

  • specyfikacja stanowiska / profil kandydata
  • publikacja ogłoszenia
  • weryfikacja zgłoszonych aplikacji
  • selekcja kandydatów
  • wybór pracownika
  • zatrudnienie formalne
  • wprowadzenie pracownika do firmy- tzw. onboarding

Rekrutacje pracowników prowadzę wg modelu AKS. Składa się on z 3 elementów

  1. Analiza stanowiska i zakresu obowiązków oraz profilu kompetencji. Na ten etap składa się zdefiniowanie wymagań związanych z wykształceniem, wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem zawodowym.
  2. Kompetencje weryfikacja kandydatów pod kątem prezentowanej wiedzy, posiadanych umiejętności, wartości, postawykompetencji miękkich.
  3. Style myślenia,  style działania, które  określają zachowania i reakcje, sposób przetwarzania informacji i rozwiązywania problemów. Sa one weryfikowane są przy pomocy badań psychometrycznych on-line. Stosuję polskie, proste i skuteczne narzędzie FRIS.  Słuzy ono do rekrutacji zarówno pojedynczych pracowników, jak i doboru efektywnych zespołów.

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg. Praca zdalna w całej Polsce.