Coaching jest narzędziem uniwersalnym, mającym zastosowanie w każdej dziedzinie życia, w której istnieje możliwość ustalenia celu oraz drogi do jego osiągnięcia. Jego efektem jest rozwój człowieka. Charakteryzuje go praca z konkretnym problemem, wyzwaniem, którego rozwiązanie czy pokonanie umożliwi Klientowi osiągnięcie oczekiwanego efektu. 

 Opiera się na partnerskiej, poufnej relacji i rozmowie jeden na jeden. Jest procesem przebiegającym w określonym czasie, niezbędnym do autorefleksji, wypracowania rozwiązań  oraz wprowadzenia i utrwalenia pożądanych przez Klienta postaw.

Sprzyja uczeniu się i braniu odpowiedzialności za własne wybory. Jest dla każdego kto pragnie zmiany i szuka wsparcia w jej wdrożeniu. Jest także wymagający pod względem poznawczym. Praca z coachem dopinguje Klienta do:

 • uruchomienia kreatywności,
 • wychodzenia ze strefy komfortu,
 • uruchomienia wieloaspektowego spojrzenia na to samo zagadnienie,
 • konfrontacji z niewygodnymi lub trudnymi pytaniami. 

   Każdy człowiek jest niepowtarzalną osobą, z własnymi, specyficznymi zasobami i samodzielnie może poradzić sobie ze stojącymi przed nim wyzwaniami.

   Odkrycia naukowe ostatnich dekad oraz sukcesy programów coachingowych na całym świecie pokazują, że dzięki tej specyficznej relacji między coachem, a podopiecznym, wyzwala się ogromna energia i motywacja do podejmowania lepszych decyzji biznesowych i osobistych.

Wpieram moich klientów w:

 • rozstrzyganiu dylematów i znajdowaniu rozwiązań problemów życiowych,
 • zdefiniowaniu i osiąganiu celów osobistych,
 • wzmacnianiu poczucia sprawstwa i poczucia własnej wartości,
 • odkrywaniu potencjału, talentów i misji życiowych,
 • pokonywaniu uprzedzeń, barier i zmianie przekonań ograniczających w życiu,
 • podejmowaniu trudnych decyzji i pokonywaniu wyzwań,
 • zbudowaniu zdrowych relacji z rodziną i otoczeniem.

  Coach nie daje gotowych rozwiązań, ani nie doradza, jak należy rozwiązać problem. Nie ocenia. Wspiera. To Twoja praca i Twoje decyzje.

Podczas pierwszego  spotkania Klient dowiaduje się czym jest praca coachingowa i ma szansę sprawdzić, czy coaching jest metodą odpowiednią dla niego. 

W jego trakcie odkrywasz:

 • najlepsze dla Ciebie rozwiązania,
 • wzmocnienie poczucia sprawstwa,
 • zwiększenie samoświadomości,
 • przepis na poprawę relacji,
 • wzmocnienie motywacji,
 • elastyczność – efektywność,
 • Twoje wartości życiowe,
 • Twój potencjał i predyspozycje.

 

Sesje coachingowe mogą odbywać się podczas osobistych spotkań, jak również przy wykorzystaniu telefonu lub dowolnego komunikatora. Pierwsza konsultacja BEZPŁATNA

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg.