Pomoc psychologiczna może przybierać różne formy. Może to być psychoterapia i praca z terapeutą. Może to być praca z psychologiem. Z coachem czy coachem kryzysowym. Każdą z tych form wsparcia jest swego rodzaju psychoterapią. Wszak pracujemy z ludzka psychiką. Człowiek doświadcza różnych sytuacji , z którymi radzi sobie raz lepiej, a raz gorzej.

Kryzysy zdarzają się zarówno w życiu osobistym jak i w biznesie. Aż 70% osób zgłaszających się po pomoc psychologiczną jest w mniejszym lub większym kryzysie. W trakcie życia każdy człowiek doświadcza kryzysu. Do pracy z Klientami kryzysowymi potrzebna jest unikalna wiedza i kompetencje, które pozwolą nie tylko na wyjście z kryzysu, ale także wykorzystanie go do rozwoju osobistego.

Niekiedy pomoc psychologiczna jest krótka. Niekiedy potrzebna jest długotrwała psychoterapia. Czasami wystarczy praca z coachem.   każdy przypadek jest inny, bo każdy człowiek inaczej postrzega siebie i otaczający go świat. Psychoterapia, pomoc w kryzysie czy coaching to nic strasznego. Kiedy zawodzą znane nam strategie radzenia sobie z problemem, warto zwrócić się do specjalisty po pomoc.

Pomoc psychologiczna czy psychoterapia? Co i kiedy wybrać?

I etap wsparcia: Pierwsza Pomoc Psychologiczna w kryzysie

Jako Konsultant Kryzysowy udzielam emocjonalnego oraz psychologicznego wsparcia, osobie doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzania. Następnie, jeśli zaistnieje potrzeba, proponuję coaching kryzysowy lub przekierowuję taką osobę do dalszej pracy ze specjalistą. (Posiadam listę specjalistów udzielających adekwatnej do sytuacji pomocy). Na tym etapie nie jest to ogólnie pojętą psychoterapia.

Dzięki pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie, minimalizuje się zagrożenie nasilenia doświadczanego kryzysu i przekształcenia się go w poważniejszy, chroniczny stan kryzysowy, z którego wyście wymaga długookresowej interwencji różnych specjalistów.

Fundamentem Pomocy Psychologicznej w Kryzysie, jest niezwykle skuteczny model: „Diagnoza – Wsparcie – Konsultacja – Przekierowanie”.

Proces udzielania Pomocy Psychologicznej w Kryzysie opiera się na 3 spotkaniach konsultacyjnych, których celem jest:

  • wsparcie emocjonalne i psychologiczne,
  • diagnoza funkcjonowania Klienta w kryzysie,
  • psychoedukacja,
  • uruchomienie zasobów Klienta pomocnych w wyjściu z kryzysu,
  • opracowanie planu działania wychodzenia z kryzysu,
  • informacja o możliwościach dalszej pomocy.

Jedno spotkanie trwa 60 minut.

Moją pracę opieram o diagnozę behawioralno-poznawczą. Wykorzystuję również Terapia Simontona.

II etap wsparcia: Coaching kryzysowy

Stosowany jest do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie. Nazwa wzięła się z połączenia w proces dwóch modeli pracy. Pierwszy, ma źródło w interwencji kryzysowej, drugi w metodzie coachingowej. Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko wspieranie klienta w wyjściu z kryzysu, ale również umożliwianie mu wykorzystania potencjału rozwojowego kryzysu.

Ważne: coaching kryzysowy, to NIE jest pomoc osobie w kryzysie metodami coachingowymi. Coaching kryzysowy to forma pomocy psychologicznej. Nie jest to psychoterapia.

Praca metodami czysto coachingowymi, jest nieskuteczna (a bywa nawet szkodliwa) w przypadku osób w kryzysie, ponieważ są one pozbawione dostępu do swoich zasobów.

Połączenie obu metod daje możliwość pracy z Klientami nie tylko nad tym, by z kryzysem sobie poradzili, ale również nad tym, by wykorzystali kryzys do rozwoju własnego lub rozwoju firmy oraz wzmocnili swoją wewnętrzną siłę i pozycje firmy.

Wchodząc w interakcję z osobą w kryzysie, uwzględniam to, że ona czuje się i funkcjonuje inaczej, niż wtedy gdy jest w normie psychologicznej. Zastosowanie odpowiednich metod i strategii pracy umożliwia klientowi stopniowe wracanie do równowagi, czyli do stanu funkcjonowania sprzed kryzysu. Odzyskuje tym samym, pełny dostęp do swoich zasobów. W tym momencie proces pracy płynnie zaczyna przechodzić w drugą fazę. Jest nią praca metodami coachingowymi.

Efekty jakie w jej wyniku można uzyskać z klientem są warte wysiłku. Uruchamia ona bowiem zupełnie nowe spojrzenie na doświadczenie kryzysowe, pozwalając na czerpanie siły z kryzysu. To, co stanowiło trudność nie do zniesienia, zaczyna stawać się trampoliną do rozwoju i wzrostu dla klienta.

III etap wsparcia- psychoterapia.

Psychoterapia – stosowanie metod psychologicznych, zwłaszcza opartych na regularnym kontakcie międzyludzkim, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami.

Istnieje wiele różnych technik i form psychoterapeutycznych, czasem opartych na znacząco odmiennym pojmowaniu psychologii, etyki i metod pomocy. Większość polega na regularnych spotkaniach klienta lub grupy klientów z jednym lub kilkoma terapeutami. Wspólną cechą psychoterapii jest prymat metod psychologicznych, w odróżnieniu od leczenia psychiatrycznego, zorientowanego na metody medyczne i leki. Psychoterapia i medycyna,  mogą się nawzajem efektywnie uzupełniać. ( źródło: Wikipedia)

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg. Zdalnie cała Polska, Europa.