SUPERWIZJA


Superwizja jest jedną z najbardziej skutecznych metod wspierania i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu, trenerstwie i zarządzaniu.

„Jest to proces, w którym jeden coach, zwykle bardziej doświadczony, wspiera innego coacha w jego rozwoju i pomaga sprostać wyzwaniom, które ten napotyka w trakcie swojej praktyki coachingowej.” (K. Dujanowicz)

Definicja ta znajduje również zastosowanie w pracy trenera czy lidera/menedżera.

Obszary superwizji w coachingu -trenerstwie -menedżerstwie:

 • rozwój kompetencji,
 • rozszerzenie listy stosowanych metod, technik i narzędzi ,
 • wsparcie przy zdefiniowaniu indywidualnego stylu pracy/zarządzania zespołem
 • pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, w pracy z klientem/zespołem
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami/zespołem,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji na efektywność w pracy coachingowej, trenerskiej, menedżerskiej
 • analiza i rozwiązanie dylematów etycznych

Jako superwizor coachingu pracuję w zakresie 3 rodzajów superwizji:

SUPERWIZJI ROZWOJOWEJ*

Celem superwizji rozwojowej jest wsparcie coacha w jego rozwoju w różnych obszarach jego profesjonalnego funkcjonowania – definiowanie indywidualnego stylu cochingowego, odkrywanie zasobów obszarów rozwojowych, planowanie ścieżek dalszego rozwoju.

SUPERWIZJI PROBLEMOWEJ

Celem superwizji problemowej jest przede wszystkim analiza trudnych przypadków, z którymi zetknął się coach w swojej praktyce. Superwizor pomaga zrozumieć, jakie są prawdziwe wyzwania i ograniczenia coacha, jak jego system wewnętrznych przekonań i wartości wpływa na efektywność jego pracy z klientami.

SUPERWIZJI NORMATYWNEJ

Celem superwizji normatywnej jest rozwój konkretnych umiejętności coachingowych zgodnie z określonymi w różnych podejściach i systemach akredytacyjnych modelami kompetencyjnymi. Tego typu superwizje są często wymagane jako obowiązkowy element procesu certyfikacyjnego lub akredytacyjnego w szkołach coachingu i organizacjach akredytujących coachów. Superwizor analizuje sesje prowadzone przez coacha i udziela mu informacji zwrotnych na temat poziomu zgodności jego umiejętności z wymaganym standardem kompetencyjnym.

Mentor coaching wymagany jest w procesie akredytacyjnym International Coach Federation.

Prowadzę superwizję normatywną w oparciu o Kluczowe Kompetencje Coacha International Coach Federation

*A.Chraniuk, K. Dujanowicz Superwizja w coachingu

 

MENTORING

Mentoring jest oparty na wykorzystywaniu gotowych wzorców i procedur. Mentor przede wszystkim jest demonstratorem postaw oraz przekazuje wiedzę z własnego doświadczenia. Jako Mentor jestem ekspertem w danej dziedzinie i mam gotowość podzielenia się z Tobą wiedzę, umiejętnościami i moim doświadczeniem.

 

 

 

FACYLITACJA

Podstawowym założeniem facylitacji jest pomoc grupom w znalezieniu ich własnych odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie.

W procesie facylitacji mamy spowodować, aby proces pracy grupy był maksymalnie efektywny i zakończył się pełnym sukcesem patrząc na to z perspektywy założonych celów i produktów, które organizatorzy spotkania chcieli uzyskać na koniec.

To PROCES, w którym osoba określana jako FACYLITATOR, neutralna i nieposiadająca uprawnień do podejmowania decyzji odnośnie merytoryki spotkania, zwiększa efektywność pracy grupy w realizacji zamierzonych celów, w skomplikowanych sytuacjach i przy złożonych problemach, stosując interwencje w pracy grupy, aby pomóc jej w:

 • rozpoznaniu problemu
 • pkreśleniu mozliwych rozwiązań
 • wypracowaniu decyzji
 • przygotowaniu planu dalszych działań

W tym znaczeniu PROCES rozumiany jest jako sposób współpracy w grupie i obejmuje:

 • wsparcie grupy w skonkretyzowaniu problemów/potrzeb/zadań,
 • wybór odpowiednich modeli, narzędzi i technik, które będą zastosowane do realizacji zadania,
 • pomoc w komunikacji interpersonalnej między członkami grupy, szczególnie w sytuacjach rosnącego napięcia i powstania konfliktu,
 • wsparcie członków grupy w przyjmowaniu przez nich roli odpowiadającej ich preferencjom osobistym,
 • zapobieganie konfliktom, które przeszkadzają w realizacji zadania.

Facylitacja może stać się istotnym elementem skutecznego zarządzania projektem

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg.