Coaching jest narzędziem uniwersalnym, mającym zastosowanie w każdej dziedzinie życia, w której istnieje możliwość ustalenia celu oraz drogi do jego osiągnięcia. Jego efektem jest rozwój człowieka. Charakteryzuje go praca z konkretnym problemem lub wyzwaniem, którego rozwiązanie czy pokonanie umożliwi Klientowi osiągnięcie oczekiwanego efektu. Opiera się na partnerskiej, poufnej relacji i rozmowie jeden na jeden. Jest procesem przebiegającym w określonym czasie, niezbędnym do autorefleksji, wypracowania rozwiązań  oraz wprowadzenia i utrwalenia pożądanych przez Klienta postaw.

Więcej przeczytasz w zakładce „Wsparcie dla Ciebie”

 RODZAJE COACHINGU

 • Life coaching – to praca indywidualnym Klientem, nad kwestiami dotyczącymi życia prywatnego, jego celu, wartości, relacji z otoczeniem, motywacji, kompetencji, zasobów, przekonań czy poczucia własnej wartości i tożsamości. Odpowiada na pytania: Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co dla mnie ważne? Jakie są moje wartości życiowe? itp.
 • Biznes coaching –  zwykle Klientem jest firma, która oprócz szkolenia dla menedżerów, chce bardziej kompleksowo rozwijać swojego pracownika by np. przygotować go do nowej roli w organizacji, podwyższyć jego umiejętności adaptacyjne w zmianie, kompetencje zarządcze, efektywność w wykorzystaniu zasobów czy skuteczność działania. Wszystkie te elementy mają na celu wzrost skuteczności w osiąganiu celów biznesowych firmy. Po biznes coaching sięgają też indywidualnie menedżerowie.
 • Executive coaching – praca z zarządem firm nad rozwojem miękkich kompetencji menedżerskich, między innymi takich jak: komunikacja, konstruktywna informacja zwrotna, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołów, motywowanie, czy wspieranie rozwoju pracowników. 

OBSZARY MOJEGO DZIAŁANIA

 • wspieram menedżerów w rozwoju kompetencji przywódczych i zarządczych
 • wspieram organizację we wprowadzeniu zarządzania coachingowego w firmie
 • prowadzę coaching i mentoring dla kadry zarządzającej oraz menedżerów i team liderów

COACHING ZESPOŁOWY

Coaching zespołowy to świetna forma wspierania rozwoju organizacji. To proces mający za zadanie takie wspierania zespołu ludzi by z zaangażowaniem realizowali stojące przed nimi cele. Coach – poprzez narzędzia z obszaru psychologii i zarządzania – pomaga członkom zespołu przeanalizować dotychczasowe działania oraz wypracowywać wspólne, efektywne decyzje. Coaching zespołowy jest często lepszą alternatywą od szkoleń.

Kiedy stosować coaching zespołowy?

Gdy zespół jest dojrzały i przygotowany na taką formę pracy.
Coaching zespołowy stosujemy tam, gdzie jest możliwość określenia celów i realnych planów działania, które mogą być wspierane przez proces facylitacji.

Korzyści dla organizacji

Coaching zespołowy pomaga osiągnąć cele w możliwie najbardziej optymalny sposób. Dzieje sie tak poprzez:

 • większe zintegrowanie zespołu,
 • usprawnienie komunikacji,
 • uporządkowanie celów i uspójnienie celu organizacji z celami poszczególnych osób,
 • przyjrzenie się podejmowanym działaniom,
 • tworzenie lepszych rozwiązań, strategii, działań,
 • ułatwienie podejmowania decyzji i tym samym zwiększenie odpowiedzialności.
 • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników.

Systematyczny proces coachingu przekłada się również na zmianę nawyków, a te mogą nawet zmieniać kulturę pracy w organizacji.

COACHING PRZYWÓDZTWA

Jeżeli Twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać sie lepszym, to jesteś przywódcą” John Quincy Adams

Coaching przywództwa skierowany jest do zarządów firm liderów zespołów, menadżerów, kierowników, którzy:

 • pragną by zespoły rozumiały i miały te same cele,
 • chcą rozwinąć swoje kompetencje,
 • odkryć innowacyjne, skuteczne metody działania i zarządzania
 • chcą mieć poczucie autentycznego sprawstwa i przewodzenia innym
 • chcą być przywódcą dla siebie samych
 • świadomie podejmować decyzje, zarządzać ludźmi oraz procesami

COACHING KRYZYSOWY- pomoc psychologiczna w kryzysie biznesu.

  Kryzysy zdarzają się zarówno w życiu osobistym jak i w biznesie. Aż 70% osób zgłasza­jących się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, osobistym lub biznesowym. Do pracy z nimi potrzebna jest unikalna wiedza i kompetencje, które pozwolą nie tylko na wyjście z kryzysu, ale także wykorzystanie go do rozwoju osobistego i biznesowego. Stosowany jest do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie.

Nazwa wzięła się z połączenia w proces dwóch modelów pracy. Pierwszy, ma źródło w interwencji kryzysowej, drugi w metodzie coachingowej.

Ważne: coaching kryzysowy, to NIE jest pomoc osobie w kryzysie metodami coachingowymi.

  Praca metodami czysto coachingowymi, jest nieskuteczna (a bywa nawet szkodliwa) w przypadku osób/organizacji w kryzysie, ponieważ są one pozbawione dostępu do swoich zasobów, z powodu blokad emocjonalnych i poznawczych. Pomoc psychologiczna w postaci coachingu kryzysowego jest nie tylko wspieraniem klienta w wyjściu z kryzysu, ale również umożliwianiem mu wykorzystania potencjału rozwojowego kryzysu.

  Pomoc psychologiczna to połączenie obu metod daje możliwość pracy z Klientami nie tylko nad tym, by z kryzysem sobie poradzili, ale również nad tym, by wykorzystali kryzys do rozwoju własnego lub rozwoju firmy oraz wzmocnili swoją wewnętrzną siłę i pozycję firmy.

  Wchodząc w interakcję z osobą czy firmą w kryzysie, uwzględniam to, że ona czuje się i funkcjonuje inaczej, niż wtedy gdy jest w normie psychologicznej. Zastosowanie odpowiednich metod i strategii pracy umożliwia klientowi stopniowe powracanie do równowagi, czyli do stanu funkcjonowania sprzed kryzysu. Odzyskuje tym samym, pełny dostęp do swoich zasobów. W tym momencie proces pracy płynnie zaczyna przechodzić w drugą fazę. Jest nią praca metodami coachingowymi, która jest możliwa i  skuteczna dopiero wtedy, gdy pozwala na to stan klienta.

  Efekty jakie w jej wyniku można uzyskać z klientem są warte wysiłku. Uruchamia ona bowiem zupełnie nowe spojrzenie na doświadczenie kryzysowe, pozwalając na czerpanie siły z kryzysu. To, co stanowiło trudność nie do zniesienia, zaczyna stawać się trampoliną do rozwoju i wzrostu dla klienta. *

Sesje mogą odbywać się podczas osobistych spotkań, jak również zdalnie przy wykorzystaniu telefonu czy dowolnego komunikatora.

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg. Praca zdalna w całej Polsce.