Pomoc psychologiczna, coaching czy psychoterapia?

Psychoterapia to zastosowanie, za wiedzą i zgodą, metod klinicznych i wpływu osobistego wywodzących się z uznanych zasad psychologicznych w celu pomocy ludziom w zmianie ich zachowań, przekonań, emocji i/lub innych osobistych cech w kierunku, który osoba poddająca się psychoterapii uważa za odpowiedni.

Norcross

Różnice między psychoterapią, wsparciem psychologicznym czy coachingiem polegają przede wszystkim na sposobie pracy z pacjentem (klientem). Psychoterapia jest rodzajem leczenia, ma za zadanie usprawnienia funkcjonowania wewnątrzpsychicznego oraz poprawę jakości życia. Dokładnie na tych samych założeniach opiera się praca coachingowa.

Różne nurty psychoterapii

Podstawowe podejścia terapeutyczne stosowane we współczesnej psychoterapii to terapia poznawczo-behawioralna, schematów, terapia systemowa, podejście psychodynamiczne oraz humanistyczne. Każda ze szkół ma też swoje ograniczenia i limity, których zarówno psychoterapeuta jaki profesjonalny coach jest świadomy. Wybór odpowiedniego nurtu zależy także od problemu, który chcesz rozwiązać.

Wykwalifikowany psychoterapeuta jest specjalistą, który ma wszelkie uprawnienia do leczenia, profilaktyki i rehabilitacji psychicznych zaburzeń. W tym celu psychoterapeuta stosuje specjalne, starannie dobrane metody i techniki terapeutyczne. Wszystkie one oparte są o psychoterapeutyczną relację. Psychoterapeuta, psycholog czy coach nie jest też lekarzem w medycznym tego słowa znaczeniu, choć, oczywiście, może nim być. Nic nie stoi na przeszkodzie, by lekarz medycyny także przeszedł szkolenie w jednym z powyższych kierunków.

Wybór: psycholog, psychoterapeuta, coach, coach kryzysowy czy konsultant kryzysowy w dużym stopniu zależy więc od tego, jaki jest Twój stan psychiczny i co chcesz osiągnąć. Czy od razu chcesz podjąć proces leczenia i terapii, by pomóc sobie zwalczyć problemy, czy może potrzebujesz w danym momencie tylko wsparcia w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem.  Do psychologa, coacha czy psychoterapeuty możesz się udać, gdy nie masz pewności jaka forma pomocy psychologicznej będzie odpowiednia dla ciebie. Profesjonalista pokieruje Cię do odpowiedniego specjalisty.

Podstawowym narzędziem pracy coacha, psychologa i psychoterapeuty jest rozmowa, którą specjalista taki moderuje poprzez stawianie odpowiednich pytań. On odpowiada za proces. Klient/pacjent odpowiada za pracę własną i jej wyniki.W trakcie sesji możesz zostać poproszony o wykonanie różnych zadań lub wypełnienie kwestionariuszy, które ułatwią  poznanie Ciebie i postawienie diagnozy lub określenie obszaru, którego ma dotyczyć pomoc psychologiczna. Dodatkowo podczas procesu  mogą być stosowane różne techniki, metody i narzędzia. Często spotkasz się też z zaleceniami do wykonywania zadań  pomiędzy sesjami, bo największe zmiany maja miejsce właśnie pomiędzy nim.

To Ty decydujesz jak forma będzie na ten moment najlepsza dla Ciebie.

Psychoterapia, pomoc psychologiczna, praca z coachem to tylko opcje do wyboru.

"Sukces zależy od gotowości na zmianę, odwagi w jej wprowadzaniu i konsekwencji w realizacji"

Autor: Grażyna Myczkowska