HR Biznes Partner to osoba, która dysponuje szeroką wiedzą teoretyczną i bogatym doświadczeniem praktycznym z zakresu „miękkiego HR” oraz doświadczeniem biznesowym. Jest niezależnym partnerem wspierającym firmy w podnoszeniu efektywności zasobów ludzkich, w tym pracowników działu HR. Zajmuje się nie tylko rekrutacja pracowników, ale także ich wprowadzeniem do firmy, szkoleniami np. menedżerów, pomocą psychologiczną, superwizjami, Ma to bezpośrednie przełożenie na efektywność funkcjonowania firmy, pod kątem realizacji celów biznesowych. 

  Rola HR Biznes Partnera polega na wspieraniu zarządu firmy oraz menedżerów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Osoba ta ma bardzo szeroki obszar działania, a więc i szeroki zakres kompetencji. Funkcja ta wymaga ścisłej współpracy z menedżerami liniowymi, kadrą menedżerską i zarządem, we wdrażaniu strategii HR, projektowaniu procesów i systemów HR-owych. 

Efektem tej współpracy jest:

 • większa orientacja na klienta,
 • większa motywacja pracowników,
 • standaryzacja procesów HR,
 • sprostanie zmieniającym się realiom rynkowym w obszarze zasobów ludzkich,
 • wzrost konkurencyjności na rynku pracy,
 • wzrost kompetencji- wiedza, umiejętności, postawa- wśród pracowników, menedżerów i zarządu.

W ramach współpracy oferuję:

 1. Analizę istniejących zasobów kadrowych.
 2. rekrutacje pracowników
 3. superwizje dla menedżerów
 4. Innowacyjny i skuteczny system okresowych ocen pracowniczych- narzędzie autorskie.
 5. Opracowanie i wdrożenie systemu „programu naprawczego” dla pracowników o niskich ocenach okresowych.
 6. Przygotowanie, wdrożenie i prowadzenie procesu ścieżki kariery i ścieżki rozwoju pracownika.
 7. Opracowanie, wdrożenie i prowadzenie procesu zatrudniania nowego pracownika –onboarding.
 8. Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń wewnętrznych oraz wsparcie poszkoleniowe follow up.
 9. Przygotowanie i wdrożenie trenera wewnętrznego.
 10. Przygotowanie i wdrożenie koncepcji „training on the job”.
 11. Bieżące wsparcie zarządu i menedżerów w działalności operacyjnej

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg.