RTZ-REBT - Racjonalna Terapia Poznawcza

Zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowań w pracy coacha

  Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to zbiór skutecznych narzędzi poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsby’ego. Narzędzia te służą kontrolowaniu własnych emocji i przejęciu kontroli nad nimi. Pomagają w uświadomieniu sobie ich wpływu na nasz organizm.

 RTZ jest podstawą psychologii poznawczo – behawioralnej. Opiera się na teoriach uczenia się i neurofizjologii. Skupia się na możliwościach zmiany niezdrowego, ograniczającego sposobu myślenia.

 Metoda ta oprócz obszaru pomocy psychologicznej jest wykorzystywana również w biznesie, coachingu, a także w pracy z ludźmi uzależnionymi. Najistotniejszą rolę odgrywają w RTZ zagadnienia takie jak:

  • zasady semantyki
  • zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych
  • zasady racjonalnego-zdrowego-myślenia

  Opanowując prosty schemat pracy z pojawiającymi się w określonej sytuacji myślami, emocjami oraz przekonaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne oraz z większym spokojem radzić sobie w trudnych, stresogennych sytuacjach życiowych. 

 Technika poznawcza skoncentrowana jest na zmianie własnych przekonań oraz pracy nad sposobem myślenia, ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy przekonaniami, emocjami, a zachowaniami i reakcjami naszego organizmu. Skteczność tej metody potwierdzają badania naukowe.

Metodę RTZ stosuję we wspieraniu osób chorych na chorobę nowotworową, czyli w onko-coachingu. 

 Do onkologii wprowadził RTZ amerykański psychoonkolog Carl Simonton, który w pracy klinicznej wspierał swoich pacjentów i ich rodziny w procesie wychodzenia z choroby. Dr Simoton  czerpiąc ze swoich doświadczeń klinicznych, dostrzegł wyjątkową rolę samego pacjenta w procesie zdrowienia. Obserwując pacjentów zauważył, że ich postrzeganie faktów przez pryzmat posiadanych przekonań,  stereotypów, obaw czy lęków przekłada się na somatyczne objawy organizmu i ma wpływ na stan ich zdrowia. 

 

 

"Sukces zależy od gotowości na zmianę, odwagi w jej wprowadzaniu i konsekwencji w realizacji"

Autor: Grażyna Myczkowska