Interim Manager

Interim Manager- człowiek do zadań specjalnych

 W światowym biznesie coraz częściej spotykamy się z pojęciem Interim Management/ Interim Manager (IM). Co kryje się za tymi pojęciami i czym wyróżnia się taka osoba? Dla  kogo jest to interesujący temat? Jakie są korzyści ze współpracy z Interim Managerem?

Na czym polega Interim Management?

Interim Management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku – w odniesieniu do zamierzonego efektu.

Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.

Kim jest Interim Manager?

 Jest to osoba fizyczna, ekspert z udokumentowanym  doświadczeniem, popartym sukcesami w danej dziedzinie. Podpisuje on z firmą  kontrakt na realizację konkretnych zadań w firmie klienta. W trakcie trwania kontraktu wspiera firmę w analizach organizacji, strategicznych decyzjach, nadzoruje kluczowe projekty, przygotowuje plany rozwoju i pomaga sprostać wyzwaniom w danym obszarze. Jest to osoba, która może również czasowo zastąpić jednego z kluczowych menedżerów, kierowników, członków zarządu.

Jak IM może pomóc firmie?

1. Możliwość czasowego zastąpienia nieobecnego menedżera, bez potrzeby zatrudniania kogoś na jego miejsce.

 Wszyscy wiemy jak trudno jest znaleźć doświadczoną osobę, która nie ma wymagań stałego zatrudnienia. A brak np. Menedżera IT czy marketingu w małej firmie przez dłuższy okres, gdzie każda osoba jest praktycznie kluczowym pracownikiem, może mieć gorsze skutki niż w dużych firmach. Stąd usługa IM dla MŚP jest często nawet bardziej niezbędna niż w firmach większych.

2. Uzupełnienie zarządzania w poszczególnych obszarach firmy   (zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje na   określony czas).

  Biorąc pod uwagę aspekt IT, duże firmy mają często swoje biura projektów i project managerów na stałe. Mała firma projekt informatyczny realizuje raz na rok/kilka lat. Z tego powodu jej pracownicy takich kompetencji najczęściej nie posiadają.

 Zatrudnienie Interim Managera na np. 8 miesięcy projektu, zapewnia zapełnienie tej luki kompetencyjnej. Interim Manager może zająć się również opracowaniem i przeprowadzeniem zmian w firmie, np. w obszarze restrukturyzacji lub stworzenia strategii rozwoju, którą potem będą wdrażali pracownicy. Może także opracować koncepcję funkcjonowania w zakresie HR. (Ścieżka kariery, okresowa ocena pracownika, system motywacyjny, itp.)

3. Wymiana wiedzy i doświadczenia

 Duże firmy i korporacje mają budżety, dzięki którym podwyższają kompetencje pracowników. W MŚP  jest trudniej wygenerować z budżetu kilka, kilkanaście tysięcy złotych na szkolenie pracowników, po którym i tak często wracają tylko z teorią i nie potrafią jej przełożyć na praktyczne działania w firmie. Interim Manager w okresie kontraktu na co dzień może dzielić się swoim doświadczeniem, a wiedzę którą posiada, przekłada od razu na realne działania w firmie. Po takiej współpracy firma zostanie z usprawnionymi procesami oraz wdrożonymi i przeszkolonymi pracownikami.

4. Oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika

 Procesy zatrudnienia, szkolenia i adaptacji nowych pracowników z reguły są dość długie i kosztowne. W przypadku współpracy z Interim Managerem podjęcie współpracy jest znacznie prostsze.

  • brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat
  • możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu

5. Punkt, który powinien przekonać wszystkich niechętnych 🙂 Założeniem współpracy z Interim Managerem, jest osiągnięcie konkretnych rezultatów biznesowych. Stąd możliwe jest rozliczenie się z taką osobą za osiągnięte efekty, które powinny być szczegółowo określone (mierzalne) w umowie o współpracy.

 Biorąc pod uwagę korzyści z takiej współpracy, firmy borykające się z problemami kadrowymi i niedostatecznymi kompetencjami osób zarządzających nimi, powinny rozważyć tego typu rozwiązanie.

Co więcej, Interim Management jest świetnym pomysłem dla osób planujących lub rozpoczynających działalność gospodarczą/startup. Jeżeli mają pomysł i potrzebują dodatkowych kompetencji, chcą szybko wdrożyć go w życie, jeszcze bez zatrudniania pracowników na etat, to IM jest strzałem w dziesiątkę.  Poza tym, ktoś nowo zatrudnionego  pracownika musi przeszkolić, tym bardziej w sytuacji gdy właściciel firmy nie posiada niezbędnych do tego działania kompetencji.

"Sukces zależy od gotowości na zmianę, odwagi w jej wprowadzaniu i konsekwencji w realizacji"

Autor: Grażyna Myczkowska