Kryzysy zdarzają się zarówno w życiu osobistym jak i w biznesie. Aż 70% osób zgłaszających się do coachów jest w mniejszym lub większym kryzysie. W trakcie życia każdy człowiek doświadcza kryzysu. Do pracy z Klientami kryzysowymi potrzebna jest unikalna wiedza i kompetencje, które pozwolą nie tylko na wyjście z kryzysu, ale także wykorzystanie go do rozwoju osobistego.      

I etap wsparcia: Pierwsza Pomoc Psychologiczna w kryzysie

 Jako Konsultant Kryzysowy udzielam emocjonalnego oraz psychologicznego wsparcia, osobie doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzania. Następnie, jeśli zaistnieje potrzeba, proponuję coaching kryzysowy lub przekierowuję taką osobę do dalszej pracy ze specjalistą. (Posiadam listę specjalistów udzielających adekwatnej do sytuacji pomocy).

  Dzięki pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie, minimalizuje się zagrożenie nasilenia doświadczanego kryzysu i przekształcenia się go w poważniejszy, chroniczny stan kryzysowy, z którego wyście wymaga długookresowej interwencji różnych specjalistów.

Fundamentem Pomocy Psychologicznej w Kryzysie, jest niezwykle skuteczny model: “Diagnoza – Wsparcie – Konsultacja – Przekierowanie”.

Pracuję w oparciu o amerykański model RAPID.

Proces udzielania Pomocy Psychologicznej w Kryzysie opiera się na 3 spotkaniach konsultacyjnych, których celem jest:

  • wsparcie emocjonalne i psychologiczne,
  • diagnoza funkcjonowania Klienta w kryzysie,  
  • psychoedukacja,
  • uruchomienie zasobów Klienta pomocnych w wyjściu z kryzysu,
  • opracowanie planu działania wychodzenia z kryzysu,
  • informacja o możliwościach dalszej pomocy.

Jedno spotkanie trwa 60 minut.

Moją prace operam o diagnozę behawioralno-poznawczą. Wykorzystuję również Terapia Simontona.

II etap wsparcia: Coaching kryzysowy

Stosowany jest do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie. Nazwa wzięła się z połączenia w proces dwóch modelów pracy. Pierwszy, ma źródło w interwencji kryzysowej, drugi w metodzie coachingowej. Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko wspieranie klienta w wyjściu z kryzysu, ale również umożliwianie mu wykorzystania potencjału rozwojowego kryzysu.

Ważne: coaching kryzysowy, to NIE jest pomoc osobie w kryzysie metodami coachingowymi. Coaching kryzysowy to forma pomocy psychologicznej.

  Praca metodami czysto coachingowymi, jest nieskuteczna (a bywa nawet szkodliwa) w przypadku osób w kryzysie, ponieważ są one pozbawione dostępu do swoich zasobów.

  Połączenie obu metod daje możliwość pracy z Klientami nie tylko nad tym, by z kryzysem sobie poradzili, ale również nad tym, by wykorzystali kryzys do rozwoju własnego lub rozwoju firmy oraz wzmocnili swoją wewnętrzną siłę i pozycje firmy.

  Wchodząc w interakcję z osobą w kryzysie, uwzględniam to, że ona czuje się i funkcjonuje inaczej, niż wtedy gdy jest w normie psychologicznej. Zastosowanie odpowiednich metod i strategii pracy umożliwia klientowi stopniowe wracanie do równowagi, czyli do stanu funkcjonowania sprzed kryzysu. Odzyskuje tym samym, pełny dostęp do swoich zasobów. W tym momencie proces pracy płynnie zaczyna przechodzić w drugą fazę. Jest nią praca metodami coachingowymi. 

  Efekty jakie w jej wyniku można uzyskać z klientem są warte wysiłku. Uruchamia ona bowiem zupełnie nowe spojrzenie na doświadczenie kryzysowe, pozwalając na czerpanie siły z kryzysu. To, co stanowiło trudność nie do zniesienia, zaczyna stawać się trampoliną do rozwoju i wzrostu dla klienta.

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg. Zdalnie cała Polska, Europa.