"Sukces zależy od gotowości na zmianę, odwagi w jej wprowadzaniu i konsekwencji w realizacji"

Autor: Grażyna Myczkowska