Czym jest rozwój osobisty?

 Wczesny rozwój człowieka i jego pierwsze doświadczenia-nabywane w rodzinie, szkole, środowisku rówieśników-maja wpływ na nas jako osobę dorosłą. Jednakże rozwoju osobistego nie należy przerywać, gdy jest się już dorosłym.

 Jest takie powiedzenie, że: „Kamień leżący w miejscu obrasta mchem”. Tak jest z człowiekiem. Nie rozwija się, nie uczy niczego nowego, nie analizuje swoich doświadczeń- stoi w miejscu. Nic w jego życiu się nie zmienia. Pomimo tego, ze „coś” w naszym życiu nie działa, nie robimy z tym nic i oczekujemy szczęśliwego trafu, odmiany losu, manny z nieba. A przecież można wziąć sprawy w swoje ręce i mieć wpływ na nasze życie. Decydować o tym jak ono wygląda i świadomie nim zarządzać. Zawsze można nauczyć się nowych rzeczy, rozwinąć kolejne umiejętności oraz zwiększyć swoje osobiste możliwości oraz odkryć nasz potencjał lub określić bariery, które nas ograniczają.

 Rozwój osobisty trwa w zasadzie przez całe nasze życie. Jest jednym z elementów poczucia spełnienia, szczęścia i sukcesu.
 

 Rozwój rozumiem jako doświadczanie, analizę tych doświadczeń, wyciąganie wniosków, zdobywanie nowej- niezbędnej do zmiany tego co nie działa- wiedzy oraz umiejętność zastosowania jej w celu osiągnięcia zadowolenia w ważnym dla nas obszarze. Obszary mogą dotyczyć życia prywatnego, relacji, emocji, podejmowania decyzji, poczucia własnej wartości, motywacji, konsekwencji w działaniu, ścieżki kariery, prowadzenia biznesu, odkrywania osobistego potencjału i wielu, wielu innych.
To sposób na to, by człowiek mógł prawidłowo ocenić swoje umiejętności i ograniczenia oraz był w stanie świadomie wyznaczać swoje cele życiowe i skutecznie je realizować.  

Jednym słowem rozwój osobisty to dążenie do optymalnego, najbardziej efektywnego wykorzystania indywidualnego potencjału i zasobów każdego człowieka. 

Rozwój osobisty obejmuje działania, które:

 • poszerzają samoświadomość
 • rozwijają talenty i potencjał, mocne strony
 • identyfikują ograniczające przekonania
 • pokazują obszary rozwojowe
 • poprawiają jakość życia
 • przyczyniają się do realizacji marzeń
 • lepszą organizację życia
 • rozwijają kompetencje społeczne
 • poprawiają relacje interpersonalne
 • wzmacniają poczucie własnej wartości
 • poprawiają zdolności uczenia się
 • pomagają pokonać lekkie kryzysy życiowe
 • poprawiają samopoczucie i zdrowie
 • pomagają obniżyć poziom stresu
 • Itp

Wszystkie te elementy wpływają na poprawę jakości życia, która bezpośrednio przekłada się na  stan naszego zdrowia. Taka zależność potwierdzają jednoznacznie badania naukowe nad mózgiem i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu.

Pracuję w relacji bezpośredniej lub zdalnej. Najbliższy zakres terytorialny to Województwo zachodniopomorskie, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg.