Wyłącz dziecku telewizor

  Rodzice mając na uwadze swoją wygodę, fundują dzieciom stres, nadmiar emocji, bodźców  brak zainteresowania dzieckiem. Nie budują więzi ze sobą, ale budują więź z telewizorem, playstation, laptopem, wirtualnym światem!

Dziecko nie umie się przed tym bronić uznając, że rodzic jako osoba dorosła i mądra, wie co dla dziecka najlepsze. Człowiek-a za takiego uważam również dziecko-do zrównoważonego rozwoju potrzebuje pobudzenia i uruchomienia wszystkich tak zwanych „kanałów percepcji”. Pisząc zrównoważonego mam na myśli odpowiednie proporcje pomiędzy wykorzystaniem słuchu, wzroku, dotyku, węchu i ruchu. Dziecko ma wrodzony, dominujący kanał percepcji, który wykorzystuje do nauki. Jednak na skutek powtarzalnego oddziaływania jednego bodźca, jakim jest np.: telewizor czy gra na playstation, inne kanały percepcji zanikają, w myśl zasady „organ nie używany zanika”.

Dziecko takie ma trudności w rozmawianiu z inną osobą, ma trudności w koncentrowaniu się na wykonaniu jakiegoś zadania lub też nie jest komunikatywne.  Brak tej umiejętności budzi w dziecku złość, agresję i zagubienie w momencie, kiedy inne dziecko zaczyna np. pytać o różne sprawy.  Jednym słowem nie ma podstawowych umiejętności społecznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśników czy społeczeństwie.

Grażyna Myczkowska