Spacerek z coachem

  Jednym z aspektów pracy coachingowej jest praca z różnymi perspektywami. Często inspiruję moich klientów do przyjrzenia się tematowi, nad którym pracujemy z pozycji kogoś innego. Pozwala to Klientowi na odkrycie innych punktów widzenia, znalezienia odmiennych od ich dotychczasowego myślenia rozwiązań. Pomaga to dostrzec nowe możliwości i wypracować najbardziej optymalne dla Klienta działania. Taka praca poszerza samoświadomość, otwiera ich na dostrzeganie nowego, często bardzo innego od ich przekonań.

    W ramach „pracy z przestrzenią” zapraszam Klientów na spacer. Tak, na spacer. W ich ulubione miejsce, albo w nowe miejsce, w którym nie byli. Klient przebywa faktycznie pewną drogę, w trakcie której odbywamy normalną sesję. Łączymy przyjemne z pożytecznym, szczególnie gdy na dworzu piękna pogoda. Przestrzeń, niebo nad głową, ruch, obrazy naturą malowane, mają niesamowitą moc sprawczą! Spróbujcie.

Grażyna Myczkowska