Regionalne Programy Strategiczne podstawą działań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Samorządy województw przygotowują regionalne programy strategiczne (PS), które mają przedstawić sposób realizacji Strategii Rozwoju Województw na lata 2014-2020.

   Według zapewnień włodarzy poszczególnych województw będą one najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu. Ścieżką  „operacjonalizacji” strategii rozwoju (tj. zamiany celu ogólnego na listę doprecyzowanych celów operacyjnych) kroczą między innymi urzędy marszałkowskie województw: małopolskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego.

      Regionalne programy strategiczne mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie potencjałów regionów, a także zapewnić poprawę w tych dziedzinach, w których zdiagnozowano problemy.

Wyznaczono cele strategiczne w poszczególnych obszarach merytorycznych oraz zawarto propozycje przedsięwzięć, które – zdaniem samorządowców – są kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Programy strategiczne mają przyczynić się przede wszystkim do:

  • zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki,
  • rozwoju innowacyjności i nowoczesnych technologii,
  • podniesienia poziomu życia mieszkańców regionu,
  • wzmocnienia kapitału społecznego,
  • stworzenia nowych miejsc pracy,
  • poprawy połączeń komunikacyjnych zwłaszcza obszarów peryferyjnych w regionie oraz obszarów wiejskich z miastami.

   Oznacza to odejście od dotychczasowego, horyzontalnego * wsparcia szeroko rozumianego rozwoju, na rzecz koncentracji „sił i środków” na potencjałach regionów.

     Wdrożenie nowego rodzaju systemu zarządzania  Strategią Rozwoju Województwa w oparciu regionalne programy strategiczne ma istotne znaczenie w kontekście przygotowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Temu procesowi towarzyszą prace związane ze zmianą Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (proces aktualizacji planów odbywa się m.in. w województwie małopolskim i zachodniopomorskim).

     Z punktu widzenia przyszłych beneficjentów istotnym wydaje się aby już teraz zapoznać się z zapisami programów strategicznych oraz pojawiających się już pierwszych projektów Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020. Da im to możliwość, aby już teraz przygotowywać się do krystalizujących się kierunków interwencji ze środków publicznych. Należy liczyć się z tym, że Regionalne Programy Operacyjne (RPO) będą w pierwszej kolejności finansowym instrumentem realizacji zapisów PS – zatem w „uprzywilejowanej” pozycji znajdą się te podmioty, które wpiszą się w główny nurt polityki rozwoju regionu.

Jerzy Ruszała

*o zasadach wsparcia horyzontalnego można przeczytać tutaj: http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/5269/Wsparcie_horyzontalne.html