Pomoc w kryzysie

Kryzys jest bardzo trudnym doświadczeniem. Często zdarza się, że pomoc w kryzysie jest potrzebna, ponieważ problem przekracza możliwość osoby w samodzielnym poradzeniu sobie z nim.

Rozwiązanie kryzysowego problemu

Osoba jest w stanie rozwiązać kryzysowy problem jedynie w sprzyjających sytuacjach, kiedy zarówno zasoby wewnętrzne osoby jak i elementy jej środowiska społecznego mogą zostać postrzegane jako system wsparcia. Często jest tak, że zasoby, dostępne w środowisku osoby będącej w kryzysie, nie stanowią wyposażenia, które byłoby wystarczające do zmierzenia się z sytuacją.

Zagrożenie wystąpienia zmian dysfunkcjonalnych

Jeśli osoba nie jest zdolna aby zmierzyć się z sytuacją, pojawia się zagrożenie wystąpienia zmian dysfunkcjonalnych w ważnych obszarach psychologicznych. Chodzi tutaj o obszar poznawczy, emocjonalny oraz behawioralny. Ostatecznie może to prowadzić do ostrych i otwartych dekompensacji oraz przejścia kryzysu w formę chroniczną. Należy wtedy zastosować profesjonalne procedury, które skutecznie wspierałyby osobę na drodze do odzyskania równowagi oraz autonomii. W takim wypadku pomoc w kryzysie jest niezbędna.