Oswoić słowo „coaching”-wszystko co powinieneś wiedzieć

Coaching ma bardzo wiele definicji. Każdy Coach ma swoją, tak samo jak każdy Coach posiada swój styl pracy z Klientem. Najogólniej rzecz ujmując, jest to proces w wyniku którego Klient odkrywa i wzmacnia swój potencjał, poszerza samoświadomość, rozwiązuje dylematy i problemy, wyznacza cele i dąży do ich realizacji.  Proces polega na odbywaniu zaplanowanych wcześniej, indywidualnych sesji z Coachem.

  To Klient podejmuje decyzję o czym chce rozmawiać, a Coach słuchając aktywnie i podążając za Klientem zadaje pytania. Pytania te mają na celu skłonienie Klienta do głębokich przemyśleń, inspirują do zrozumienia przez Klienta siebie, swoich reakcji, pomagają precyzyjnie określić cele i sposoby ich realizacji. Coach nie daje gotowych rozwiązań. Nie doradza. Rolą Coacha jest zadawanie takich pytań, które pozwolą Klientowi odnaleźć w sobie odpowiedzi i wygenerować korzystne dla niego rozwiązania. Coaching opiera się na założenie, że Klient posiada wszelkie zasoby i potencjał do poradzenia sobie ze sobą i swoimi rozterkami. Coach motywuje Klienta do działania i wspiera w procesie dokonywania zmian.

  Któtko mówiąc: Coach zna pytania, a Klient odpowiedzi.

   Międzynarodowa federacja zrzeszająca coachów ICF (International Coach Federation) definiuje coaching jako „interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności”.

Źródło: http://icf.org.pl/pl79,coaching.html

  Coaching nie jest szkoleniem, konsultingiem, psychoterapią, doradztwem. Coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości, koncentrując na poszukiwaniu rozwiązań.

     Coaching indywidualny może dotyczyć wielu spraw życiowych, takich jak motywacja do działania, relacje partnerskie i zawodowe, odkrywanie indywidualnego systemu wartości i identyfikacja przekonań, rozwiewanie dylematów, rozwiązywanie problemów, radzenia sobie ze zmianą w życiu, wychowanie dzieci (coaching rodzicielski), wzmocnienie kompetencji i umiejętności czy poczucia własnej wartości.

      Coaching biznesowy porusza się w obrębie takich kwestii jak: kompetencje zawodowe, efektywność w pracy, motywacja, realizacja celów biznesowych, konsekwencja w działaniu, relacje zawodowe, przywództwo, zarządzanie itp.
W coachingu stawia się na efektywność. Proces ten może być efektywny tylko wtedy, gdy Klient ma gotowość do pracy, gotowość do zmiany, gotowość do poprzyglądania się sobie i zajrzenia tam „gdzie go jeszcze nie było”. Zajrzenia w swoje ciemne korytarze, zakamarki, tunele i  podziemia podświadomości.

  Coaching jest dla odważnych.  Dlaczego? Bo to Klient podejmuje decyzje o zmianie i wybiera cel. To Klient bierze na siebie odpowiedzialność za efekt swoich działań lub ich brak. Bez działania nie ma coachingu. Proces coachingu to nie tylko sesje. To także (a może przede wszystkim) praca własna Klienta pomiędzy sesjami, kiedy realizuje wyznaczone zadania.

Jedno jest pewne: coaching ma moc i działa!

Grażyna Myczkowska