Akademia FRIS

logo-FRIS male
FRIS to nowe narzędzie rozwojowe. Trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje– w pracy, w relacjach i w rozwoju 0s0bistym.                                                                                                                                                                                                             
 • FRIS jest prosty, intuicyjny i spójny. Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy
 • FRIS jest praktyczny. Znajomość FRIS możesz szybko zastosować, poznając i lepiej wykorzystując w praktyce swoje naturalne predyspozycje
 • FRIS jest polski. Metodykę FRIS stworzyliśmy na podstawie wyników polskich badań. Rozwijamy i dopasowujemy ją do polskich realiów

Education_Science-13-200x200Styl Myślenia

Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę.

W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Medical-101-200x200Styl Działania

Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw. Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze:

FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS).

Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

zawodnik-FRISPerspektywa FAKTÓW

Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.

partner-FRISPerspektywa RELACJI

Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty o zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny.

 wizjoner-FRISPerspektywa IDEI

Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności.

badacz-FRISPerspektywa STRUKTUR

Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów.

 Korzyści indywidualne FRIS

 • Możesz lepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje
 • Możesz odkryć jak inni postrzegają Twoje zachowanie
 • Możesz poznać działania, w których się sprawdzisz
 • Możesz być jeszcze lepszy w tym, w czym jesteś dobry

Zastosowanie:

 • w procesie rekrutacji
 • w doborze i budowaniu zespołów
 • w coachingu
 • w szkoleniach
 • w wyborze kariery zawodowej

Umów się na badanie lub spotkanie doradcze. Napisz do biuro@ariwo.com.pl  Zadzwoń :tel.: 512 639323.  Pracuję też via telefon, Skype, viber

Pełną ofertę z zakresem usług i cennikiem przesyłam na zapytania indywidualne.