Kształtowanie postawy skutecznego lidera- coaching menadżerski

Bez względu na to, czy masz wieloletnie doświadczenie menadżerskie, czy dopiero wkraczasz na ścieżkę lidera, umiejętności coachingowe pomogą Ci skutecznie zarządzać twoim zespołem, motywować go oraz zbudować takie relacje, które pozwolą na osiąganie celów biznesowych.

Na podstawie przeprowadzonej  diagnozy kompetencji, menadżer przy wsparciu coacha ma za zadanie wyciągnąć wnioski oraz samodzielnie przygotować indywidualne cele rozwojowe. Cele powinny skupiać się na  rzeczach najważniejszych oraz określać konkretne działania służące ich osiągnięciu.

W trakcie coachingu dowiesz się między innymi:

   • jak lepiej komunikować się
   • jak wykorzystywać potencjał pracowników, którymi zarządzasz
   • jak wyzwalać motywację w zespole
   • jak zaplanować swój rozwój

Coaching menedżerski wskazany jest w wymienionych poniżej sytuacjach:

   • awansu– daje szansę odnaleźć się w nowej roli menedżera, określić własne zasoby oraz obszary do rozwoju
   • poczucia zmęczenia i wyczerpania– pozwala zbudować harmonię pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym
   • potrzeby rozwijania kompetencji pracowników–coaching umożliwia znalezienie drogi dotarcia do pracowników, aby byli bardziej kreatywni, samodzielni i zmotywowani
   • zmian organizacyjnych–coaching znalezienie narzędzi do umiejętnego zarządzania zmianą i uporania się pracowników z nową sytuacją
   • nabycia umiejętności wywierania wpływu–coaching pozwala dostrzec i uświadomić sobie motywy działania, które kierują ludźmi. Uczy jak zarządzać i wykorzystać  kompetencje miękkie- komunikację niewerbalną, emocje czy wizerunek- w osiąganiu celów

Zapraszam!