Kategoria wpisów: ARIWO Point

Łap okazję- Tanie i drogie produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
onad dwuletni okres funkcjonowania JEREMIE w Polsce potwierdza pozytywny wpływ tej inicjatywy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Dla przykładu, ostanie badania ewaluacyjne efektywności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego wskazują, że ponad połowa przedsięwzięć finansowanych np. w formie pożyczki nie byłaby realizowana, gdyby...
czytaj więcej
Inicjatywa JEREMIE – z czym to się je?
Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) jest wspólną inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz poprawy dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Środki unijne o charakterze zwrotnym transferowane są do MŚP...
czytaj więcej
Coaching- odkryj paletę barw swojego życia
Coaching jest jak podróż, podróż w głąb siebie.   W jej trakcie odkrywamy szersze przestrzenie, kolorowe widoki i ciekawe miejsca. Znajdujemy nowe możliwości, obszary do rozwoju i wykorzystujemy potencjał drzemiący w każdym człowieku. Coaching jest jak malowanie w nas obrazów, komponowanie niesłyszanych fraz muzycznych i pisanie...
czytaj więcej
Inicjatywa JEREMIE–szansą dla MSP na rozwój
  Naukowcy i badacze wskazują, że w Polsce występuje tak zwana luka kapitałowa, czyli niewystarczająca ilość kapitału potrzebnego do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał ten jest potrzebny szczególnie teraz – w okresie kryzysu gospodarczego, którego efekty są coraz bardziej odczuwalne wśród przedsiębiorców. Jak wskazują liczne badania–głównym zewnętrznym...
czytaj więcej