Inicjatywa JEREMIE–szansą dla MSP na rozwój

  Naukowcy i badacze wskazują, że w Polsce występuje tak zwana luka kapitałowa, czyli niewystarczająca ilość kapitału potrzebnego do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał ten jest potrzebny szczególnie teraz – w okresie kryzysu gospodarczego, którego efekty są coraz bardziej odczuwalne wśród przedsiębiorców.
Jak wskazują liczne badania–głównym zewnętrznym źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstw nadal pozostają kredyty bankowe. Jednak powszechnie wiadomo, że korzystanie z tego źródła przez sektor MSP napotyka na wiele barier.
Alternatywą dla kredytów w ostatnich latach były bezzwrotne dotacje unijne (szczególnie w okresie programowania 2004-2006, oraz 2007-2013). W dominującej jednak większości środki unijne dla przedsiębiorstw dystrybuowane zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym zostały już wyczerpane. Oznacza to, że przez najbliższe półtora roku
(do końca 2014r.) firmy muszą poszukiwać innych sposobów finansowania rozwoju.
Pragnę zatem zwrócić Państwa uwagę na instrumenty inżynierii finansowej, realizowane w ramach środków funduszy europejskich. Jedną z inicjatyw, której popularność stale rośnie jest Inicjatywa JEREMIE. (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). Instrumenty Inicjatywy JEREMIE to przede wszystkim nieskomplikowane pożyczki i poręczenia kredytów.
Jak wskazują wdrażający tą inicjatywę – JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile – mechanizm odnawialny: raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości. cdn.

dr Jerzy Ruszała