Co decyduje o tym, że coach jest „dobry”?

Z artykułu autorstwa Barbary Jagas w wydaniu 41/2013 Przeglądu wynika, że dobry i skuteczny coach legitymować się powinien nie tylko stosownymi certyfikatami lecz posiadać doświadczenie życiowe, zawodowe oraz pewne cechy, które predysponują go do wykonywania tego zawodu. Tymi cechami są miedzy innymi intuicja, empatia, ciekawość ludzi, autentyczna chęć pomocy innym czy umiejętności komunikacyjne.

„Zawód coacha przyszedł do nas wraz z modą na samodoskonalenie i rozwój osobisty. Po latach królowania psychoterapii pora na zmianę. Coaching to inna niż klasyczna psychologia metoda docierania do pasji, talentów i potrzeb ludzi, którzy znaleźli się w kryzysie.

 To wsparcie dla tych, którzy chcą zmian w życiu. Do coacha przychodzi się z konkretnym problemem. Jedni chcą zmienić pracę czy zawód, drudzy nie wiedzą, jak wytrwać w związku. Jak jednak odróżnić profesjonalistę od oszusta? Nie każdy coach ogłaszający się w internecie skończył jakąkolwiek szkołę….Do coacha przychodzi się z konkretnym problemem. Jedni chcą zmienić pracę lub zawód, drudzy nie wiedzą, jak wytrwać w związku, inni szukają drogi do samego siebie. Czasem klient sam nie bardzo wie, czego potrzebuje…

Dobry coach przede wszystkim sam mocno stąpa po ziemi, ma poczuciem sensu i wygranej w życiu, a poza tym umie słuchać i zadawać dociekliwe pytania. Musi widzieć w ludziach potencjał, chociaż oni sami tego nie dostrzegają…

Life coache powinni być bardziej przygotowani do zawodu, bo na nich spada większa odpowiedzialność za człowieka:  -W biznesie można się ślizgać, wystarczy znać kilka modeli postępowania i już możemy pomagać. Natomiast w przypadku life coachingu jest trudniej, bo tutaj dotknięcie czegokolwiek to pociąganie wielu sznurków w człowieku. ”

Wszystkich potencjalnych Klientów zapraszam do zapoznania się z artykułem pod linkiem:

http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/nie-kazdy-moze-byc-coachem