Coaching kryzysowy

Coaching kryzysowy możemy porównać do sytuacji gdzie zasoby, które posiada człowiek, takie jak energia, motywacja, ambicja, zdolność podejmowania trafnych decyzji,  wiara w siebie, pozytywne nastawienie i inne zdolności są niedostępne przez co nie człowiek nie może się realizować. Coach jest wtedy potrzebny w pomocy odzyskania utraconych zasobów, aby dotknięta kryzysem osoba, znów mogła się realizować.

Co to jest coaching kryzysowy?

Coaching kryzysowy to indywidualna forma pomocy. Zadaniem coacha jest wsparcie potrzebującej osoby, tak aby odzyskała harmonię i równowagę, a także wewnętrzny spokój oraz energię, które zostały utracone w wyniku trudności, problemów i kryzysów emocjonalnych których doświadczyła.

Można powiedzieć, że coaching kryzysowy dzieli się na dwa etapy

  1. Pierwszy etap w którym przewagę mają elementy interwencji kryzysowej. W tym etapie należy dążyć do odzyskania zasobów, koncentrując się na powrocie do równowagi.
  2. Druga etap to wspierania a także towarzyszenie osobie, które musi określić nową wizję i cel dla siebie. W tym etapie dąży się do znalezienia optymalnych rozwiązań oraz pozytywnym wykorzystywaniu doświadczeń.