Będzie trudniej o dotacje z UE?

  Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska decyduje jaka pomoc państwa na wspieranie rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu nie narusza konkurencji. Ten rodzaj pomocy państwa znany jest jako pomoc regionalna. Komisja wychodzi z założenia, że pomoc regionalna może być skuteczna jedynie wówczas, gdy jest stosowana oszczędnie i proporcjonalnie, oraz skupia się na najmniej uprzywilejowanych regionach UE. Dlatego też      Komisja cyklicznie określa warunki, na jakich pomoc regionalną można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym, oraz ustala kryteria określania obszarów spełniających warunki. Dotychczasowe limity dopuszczalnej pomocy publicznej będą obowiązywały do 30 czerwca 2014 roku.

   Obecnie UOKiK przygotowuje tzw. mapę pomocy regionalnej, w której wyznaczy limit dopuszczalnej pomocy publicznej w poszczególnych regionach. Planuje się z dniem 1 lipca 2014 roku obniżenie tych limitów w większości województw Polski, co oznacza m.in. zmniejszenie opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej w SSE, zmniejszenie ulg podatkowych oraz dotacji dofinansowywanych z budżetu UE. Jednym z powodów tej decyzji jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków unijnych. Dzięki tej redukcji limitów oraz mocnej presji na odejście od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych Komisja chce zwiększyć liczbę przedsiębiorców korzystających z pomocy unijnej.

   Zatem przedsiębiorcy przygotowujący się już do nowej perspektywy finansowej 2014-2020 powinni mieć na uwadze ewentualną konieczność rewizji planowanych montaży finansowych w oparciu o unijne środki bezzwrotne (dotacje), czy też zwrotne (instrumenty inżynierii finansowej). Sugerowałbym również przygotowanie od razu dwóch scenariuszy finansowania przedsięwzięć: z uwzględnieniem dotacji i z uwzględnieniem inżynierii finansowej.

Rys. limity dopuszczalnej pomocy publicznej

Mapa województw-2007_2014ost

dr Jerzy Ruszała